Logo
Obrázek ikony

Odplyňovací komponenty

S rostoucí poptávkou po odlitcích z neželezných kovů, zejména z hliníku a slitin hliníku, roste tlak na slévárny, aby se zlepšila kvalita odlitků. Jedním z nejběžnějších a nejúčinnějších způsobů čištění hliníkové taveniny je odplyňování, kterým se z taveniny odstraní nečistoty, čímž se získá čistší a kvalitnější kov. S rostoucí globální výrobou a poptávkou po kvalitních odlitcích hliníku, zvyšující se globalizací průmyslu a zvyšující se konkurencí mezi slévárny, musí proto provozovat nejúčinnější a nákladově nejefektivnější procesy, aby mohli nabízet cenově konkurenceschopné odlitky v celosvětovém měřítku. Dodáváme grafitové odplyňovací roury pro odplyňování roztaveného kovu dusíkem. Je to jednoduchý a levný způsob, jak zajistit, aby kov neobsahoval rozpuštěné plyny, čímž se snižuje pórovitost a nežádoucí efekty na povrchu odlitku.

Naše vysokovýkonné grafitové rotory a hřídele

Dostupných je několik materiálových systémů na výrobu odplyňovacích rotorů, v průmyslu však dominují rotory vyrobené z grafitu. Obvykle v podobě dvoudílné sestavy, kterou tvoří hřídel a hlava rotoru. Rotory vyrobené z běžných grafitů však během použití rychle degradují, dochází k jejich opotřebení. Z důvodu opotřebení se mění geometrie rotoru, čímž se snižuje účinnost odplyňování. Účinnost rotoru se nakonec sníží, a hřídel se ztenčí do té míry, že je zvýšené riziko zlomení, a proto je třeba vyměnit sestavu rotoru. Vzhledem k tomuto mechanismu a v zájmu zlepšení účinnosti procesu odplyňování je třeba zlepšit materiál a tvar hlavy rotoru, čímž se dosáhne delší životnost a lepší výkon rotorů. V spol.

CGT Carbon jsme se věnovali zlepšení standardního grafitu s impregnací pro zvýšení oxidační odolnosti, aby bylo dosaženo odlitků vyšší kvality. Intenzivní výzkum stávajících rotorů, kombinovaný s teoretickými studiemi, simulacemi, rozsáhlým modelováním a praktickými testy vyvrcholil vývojem našeho nového vysokovýkonného rotoru.

 • CGT Carbon používá jedinečnou metodu pro zvýšení oxidační odolnosti grafitových rotorů a hřídelí, která významně zvyšuje odolnost proti oxidaci a opotřebení.
 • Rovněž klademe důraz na optimalizaci konstrukce rotorů a hřídelí na dosažení lepší distribuce plynného dusíku do taveniny v procesu odplynění.
 • Na základě technologií zpracování uhlíku a grafitu, a neustále se zvyšujícího know-how, nabízíme grafitové rotory a hřídele vynikající kvality a s nejvyšší mírou spolehlivosti, aby vyhověly požadavkům slévárenských společností na odplyňování, které zlepšují nákladovou efektivnost procesu rotačního odplyňování tím, že navrhujeme komponenty s delší životností a se zlepšenou účinností odplynění.

Případové studie

Naše grafitové rotory a hřídele byly porovnány s konvenčními rotory a hřídelemi v mnoha slévárnách, při přetavování a odlévání hliníku. Naše grafitové rotory a hřídele s unikátní úpravou proti oxidaci, mají přibližně 5krát delší životnost než grafitové rotory a hřídele s konvenční úpravou vůči oxidaci. Výsledek realizovaných zkoušek je zobrazen na následující srovnávací fotografii:

Srovnání běžného grafitového rotoru a hřídele s naším grafitovým rotorem a hřídelí.
Vlevo: konvenční grafitový rotor a hřídel | Vpravo: náš grafitový rotor a hřídel.

Ve srovnání s impregnovanými grafitovými rotory, které jsou v současnosti průmyslovým standardem, a převládají v této aplikaci, je opotřebení našich grafitových rotorů a hřídelí značně sníženo, rotory a hřídele také vykazují menší smáčivost, takže je mnohem jednodušší jejich čištění. Vysokovýkonné rotory a hřídele CGT Carbon s jedinečnou úpravou pro zvýšení oxidační odolnosti, mohou poskytnout slévárnám mnohem delší životnost, a to z hlediska samotné životnosti, i účinnosti odplynění.

Komponenty na odplynění grafitu

Dodáváme celou škálu grafitových odplyňovacích komponentů pro zpracování kovů. Všechny níže uvedené grafitové komponenty jsou dostupné s úpravou proti oxidaci pro prodlouženou životnost výrobků:

 • odplyňovací roury
 • grafitové rotory a hřídele
 • speciální odplyňovací hlavy

Grafitové rotory a hřídele s ochranou "TRIPLEX Protection"

Stále vyšší požadavky hliníkářského průmyslu na nejvyšší kvalitu a životnost rotorů vyžadují progresivní přístup k řešení problémů, které přinášejí náročné podmínky odplyňování hliníku.

Pro výrobu rotorů a hřídelí, určených pro ty nejnáročnější podmínky, používáme nejkvalitnější materiály a nový přístup k ochraně povrchu.

Klíčové vlastnosti komponentů s "TRIPLEX Protection"

 • Pro výrobu používáme nejkvalitnější grafit s jemným zrnem a vysokou hustotou, který poskytuje základnímu materiálu zvýšenou oxidační odolnost.
 • Za účelem dalšího zvýšení oxidační odolnosti používáme ošetření speciálním procesem impregnace AOX látkami, které pod tlakem pronikají hluboko do pórů grafitu.
 • Na závěr ošetřujeme povrchy rotorů a hřídelí kombinací vhodně zvolených keramických látek, které ve vzájemné kombinaci poskytují ochranu proti erozi povrchu, a zároveň sníží smáčivost povrchu. Tato ochrana účinně chrání povrch před oxidací a opotřebením, což umožňuje dosáhnout delší životnost rotorů a hřídelí.

Rotory a hřídele s progresivní trojitou ochranou "TRIPLEX Protection" jsou zvláště vhodné pro použití v průběžných kontinuálních odplyňovacích zařízeních, kde jejich delší životnost umožňuje delší dobu provozu a méně přestávek na výměnu rotorů, čímž se dosahuje vyšší výkon odplyňovacích zařízení.

Tyto rotory a hřídele přinášejí řadu výhod i pro dávkové odplyňování, protože ochrana "TRIPLEX Protection" snižuje smáčivost, a tím umožňuje lepší čištění povrchu hřídelí a rotorů, což zajišťuje snížení opotřebení povrchů. V kombinaci se zvýšenou ochranou proti oxidaci se dosahuje delší životnost rotorů a hřídelí.

Aplikace a průmysl

Naše odplyňovací komponenty jsou nejlepší volbou pro čištění a odplyňování roztavených kovů v následujících odvětvích:

 • metalurgie hliníku a slitin hliníku
 • metalurgie zinku a slitin zinku
 • metalurgie hořčíku a mědi
 • metalurgie drahých kovů a jejich slitin, atd.

Výhody našich grafitových odplyňovacích komponentů

 • jedinečná odolnost proti oxidaci
 • výroba dílů na zakázku
 • CAD, CAM, CAE a pokročilý software UG pro design a obrábění
 • rozsáhlé možnosti CNC obrábění
 • nízká permeabilita
 • rozsáhlé zkušenosti v průmyslu
 • mnohaleté zkušenosti s opracováním grafitu
 • rozsáhlé inženýrské služby

Kontaktujte nás pro více informací o grafitových rotorech a hřídeli a našich speciálních povlacích, které prodlužují životnost rotorů.

Kontaktní formulář

* Povinná pole

Tento web je chráněn reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google .