Logo
Obrázok ikony

Odplyňovacie komponenty

S rastúcim dopytom po odliatkoch z neželezných kovov, najmä z hliníka a zliatin, rastie tlak na zlievárne, aby sa zlepšila kvalita odliatkov. Jedným z najbežnejších a najúčinnejších spôsobov čistenia hliníkovej taveniny je odplyňovanie, ktorým sa z taveniny odstránia nečistoty, čím sa získa čistejší a kvalitnejší kov. S rastúcou globálnou výrobou a dopytom po kvalitných odliatkoch z hliníka, zvyšujúcou sa globalizáciou priemyslu a zvyšujúcou sa konkurenciou medzi zlievarňami, musia preto prevádzkovať najúčinnejšie a nákladovo najefektívnejšie procesy, aby mohli ponúkať cenovo konkurencieschopné odliatky v celosvetovom meradle.

Dodávame grafitové odplyňovacie rúry na odplyňovanie pomocou interných alebo aktívnych plynov. Odplyňovanie dusíkom je jednoduchý a lacný spôsob, ako zaistiť, aby kov neobsahoval rozpustené plyny, čím sa znižuje pórovitosť a nežiadúce efekty na povrchu odliatku.

Naše vysokovýkonné grafitové rotory a hriadele

Dostupných je viacero materiálových systémov na výrobu odplyňovacích rotorov, v priemysle však dominujú rotory vyrobené z grafitu. Zvyčajne v podobe dvojdielnej zostavy, ktorú tvorí hriadeľ a hlava rotora. Rotory vyrobené z bežných grafitov však počas použitia rýchlo degradujú, dochádza k ich opotrebeniu. Z dôvodu opotrebenia sa mení geometria rotora, čím sa znižuje účinnosť odplyňovania. Účinnosť rotora sa nakoniec zníži, a hriadeľ sa stenčí do tej miery, že je zvýšené riziko zlomenia, a preto je potrebné vymeniť zostavu rotora. Vzhľadom na tento mechanizmus a v záujme zlepšenia účinnosti procesu odplyňovania je potrebné zlepšiť materiál a tvar hlavy rotora, čím sa dosiahne dlhšia životnosť a lepší výkon rotorov. V spol.

CGT Carbon sme sa venovali zlepšeniu štandardného grafitu s impregnáciou na zvýšenie odolnosti voči oxidácii, aby sa dosiahli odliatky vyššej kvality. Intenzívny výskum existujúcich rotorov, kombinovaný s teoretickými štúdiami, simuláciami, rozsiahlym modelovaním a praktickými testami vyvrcholil vývojom nášho nového vysokovýkonného rotora.

 • CGT Carbon používa jedinečnú metódu pre zvýšenie oxidačnej odolnosti grafitových rotorov a hriadeľov, ktorá významne zvyšuje odolnosť proti oxidácii a opotrebeniu.
 • Rovnako kladieme dôraz na optimalizáciu konštrukcie rotorov a hriadeľov na dosiahnutie lepšej distribúcie plynného dusíka do taveniny v procese odplynenia.
 • Na základe technológií spracovania uhlíka a grafitu, a neustále sa zvyšujúceho know-how, ponúkame grafitové rotory a hriadele s vynikajúcou úrovňou kvality a najvyššiou mierou spoľahlivosti, aby vyhoveli požiadavkám zlievarenských spoločností na odplyňovanie, ktoré zlepšujú nákladovú efektívnosť procesu rotačného odplyňovania tým, že navrhujeme komponenty s dlhšou životnosťou a so zlepšenou účinnosťou odplynenia.

Prípadové štúdie

Naše grafitové rotory a hriadele boli porovnané s konvenčnými rotormi a hriadeľmi v mnohých zlievarniach, pri pretavovaní a odlievaní hliníka. Naše grafitové rotory a hriadele s unikátnou úpravou proti oxidácii, majú približne 5-krát dlhšiu životnosť, ako grafitové rotory a hriadele s konvenčnou úpravou voči oxidácii. Výsledok realizovaných skúšok je zobrazený na nasledujúcej porovnávacej fotografii:

Porovnanie bežného grafitového rotora a hriadeľa s naším grafitovým rotorom a hriadeľom.
Vľavo: konvenčný grafitový rotor a hriadeľ | Vpravo: Náš grafitový rotor a hriadeľ

V porovnaní s impregnovanými grafitovými rotormi, ktoré sú v súčasnosti priemyselným štandardom, a prevládajú v tejto aplikácii, je opotrebenie našich grafitových rotorov a hriadeľov značne znížené, rotory a hriadele tiež vykazujú menšiu zmáčavosť, takže je oveľa jednoduchšie ich čistenie. Vysokovýkonné rotory a hriadele CGT Carbon s jedinečnou úpravou na zvýšenie oxidačnej odolnosti, môžu poskytnúť zlievarniam oveľa dlhšiu životnosť, a to z hľadiska samotnej životnosti, aj účinnosti odplynenia.

Komponenty na odplynenie grafitu

Dodávame celú škálu grafitových odplyňovacích komponentov pre spracovanie kovov. Všetky nižšie uvedené grafitové komponenty sú dostupné s úpravou proti oxidácii pre predĺženú životnosť výrobkov:

 • odplyňovacie rúry
 • grafitové rotory a hriadele
 • špeciálne odplyňovacie hlavy

Grafitové rotory a hriadele s ochranou „TRIPLEX Protection“

Stále vyššie požiadavky hlinikárskeho priemyslu na najvyššiu kvalitu a životnosť rotorov si vyžadujú progresívny prístup k riešeniu problémov, ktoré prinášajú náročné podmienky odplyňovania hliníka. Na výrobu rotorov a hriadeľov, určených pre tie najnáročnejšie podmienky, používame najkvalitnejšie materiály a nový prístup k ochrane povrchu.

Kľúčové vlastnosti komponentov s „TRIPLEX Protection"

 • Na výrobu používame najkvalitnejší grafit s jemným zrnom a vysokou hustotou, ktorý poskytuje základnému materiálu zvýšenú oxidačnú odolnosť.
 • Za účelom ďalšieho zvýšenia oxidačnej odolnosti používame ošetrenie špeciálnym procesom impregnácie AOX látkami, ktoré pod tlakom prenikajú hlboko do pórov grafitu.
 • Na záver ošetrujeme povrchy rotorov a hriadeľov kombináciou vhodne zvolených keramických látok, ktoré vo vzájomnej kombinácii poskytujú ochranu proti erózii povrchu, a zároveň znížia zmáčanlivosť povrchu. Táto ochrana účinne chráni povrch pred oxidáciou a opotrebením, čo umožňuje dosiahnuť dlhšiu životnosť.

Rotory a hriadele s progresívnou trojitou ochranou „TRIPLEX Protection“ sú obzvlášť vhodné na použitie v priebežných kontinuálnych odplyňovacích zariadeniach, kde ich dlhšia životnosť umožňuje dlhší čas prevádzky a menej prestávok na výmenu rotorov, čím sa dosahuje vyšší výkon odplyňovacích zariadení.

Tieto rotory a hriadele prinášajú viacero výhod aj pre dávkové odplyňovanie, pretože ochrana „TRIPLEX Protection“ znižuje zmáčanlivosť, a tým umožňuje lepšie čistenie povrchu hriadeľov a rotorov, čo zaisťuje menšie opotrebenie povrchov. V kombinácii so zvýšenou ochranou proti oxidácii sa dosahuje dlhšia životnosť rotorov a hriadeľov.

Aplikácie a priemysel

Naše odplyňovacie komponenty sú najlepšou voľbou pre čistenie a odplyňovanie roztavených kovov v nasledujúcich odvetviach:

 • metalurgia hliníka a zliatin hliníka
 • metalurgia zinku a zliatin zinku
 • metalurgia horčíka a medi
 • metalurgia drahých kovov a ich zliatin, atď.

Výhody našich grafitových odplyňovacích komponentov

 • jedinečná odolnosť proti oxidácii
 • výroba dielov na zakázku
 • CAD, CAM, CAE a pokročilý softvér UG pre design a obrábanie
 • rozsiahle možnosti CNC obrábania
 • nízka permeabilita
 • rozsiahle skúsenosti v priemysle
 • mnohoročné skúsenosti s opracovaním grafitu
 • rozsiahle inžinierske služby

Kontaktujte nás pre viac informácií o grafitových rotoroch a hriadeľoch a našich špeciálnych povrchových úpravách, ktoré predlžujú životnosť rotorov.

Kontaktný formulár

* Povinné políčka

Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google .