Logo
Obrázek ikony

Aktivovaný uhlík

Aktivovaný uhlík je uhlíkatý adsorbent s vysokou vnitřní pórovitostí, a tedy s velkým vnitřním povrchem. Proces výroby a aktivace, a použité základní suroviny mají rozhodující vliv na adsorpční kapacitu produktů z aktivního uhlí. Surovinou může být dřevěné uhlí, bitumenózní uhlí, dřevo, kokosové skořápky, olivové pecky, ovocné pecky, rašelina atd.

Vlastnosti aktivovaného uhlíku

Komerční druhy aktivovaného uhlíku mají povrch s plochou od 500 do 1500 m²/g. V souvislosti s typem aplikace existují tři hlavní skupiny výrobků:

  • práškový aktivovaný uhlík, velikost částic 1-150 um
  • granulovaný aktivovaný uhlík, velikost částic 0,5-4 mm
  • extrudovaný aktivovaný uhlík, velikost částic 0,8-4 mm

Vhodný aktivovaný uhlík má množství jedinečných vlastností: velkou vnitřní plochu, vhodné (povrchové) chemické vlastnosti a dobrou dostupnost vnitřních pórů. IUPAC klasifikoval póry do tří typů na základě velikosti pórů, a to

  • makropóry (>50 nm průměr)
  • mezopóry (průměr 2-50 nm)
  • mikropóry (průměr <2 nm)

Mikropóry obecně přispívají k hlavní části vnitřního povrchu. Makro a mezopóry lze obecně považovat za hlavní trasy do uhlíkových částic, a jsou rozhodující pro kinetiku. Makropóry lze vizualizovat pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Rozdělení velikosti pórů je pro praktické použití velmi důležité; nejlepší shoda závisí na zkoumaných sloučeninách, druhu (plyn, kapalina) a podmínek zpracování. Požadovaná struktura pórů aktivovaného uhlíku je dosažena kombinací správné suroviny a aktivačních podmínek.

Využití

Čištění vzduchu a plynu

Čistota vzduchu na naší planetě má pro nás všechny velký význam. Ať už je vaším cílem splnění emisních předpisů na ochranu lidského zdraví a / nebo životního prostředí, pracujete na výrobě velmi čistých plynů, nebo při snižování znečištění, CGT Carbon dodává vhodný aktivovaný uhlík pro vaše potřeby.

Filtry pro vodní zásobníky

Náš aktivní uhlík lze použít ve vodních filtrech. Vodní filtr odstraňuje nečistoty minimalizací kontaminace vody pomocí jemné fyzikální bariéry, chemického procesu nebo biologického procesu.

Izolace vysokoteplotních pecí

Naše aktivní uhlí lze díky izolačním vlastnostem použít jako izolační materiál ve vysokoteplotních pecích. Zde je důležitá nízká úroveň vlhkosti v našem materiálu.

Farmaceutické využití

Čistota je při výrobě farmaceutických výrobků nezbytná. To platí pro všechny stupně výroby, od surovin přes meziprodukty až po konečný produkt. Unikátní vlastnosti specifických aktivovaných uhlíků poskytují lepší odstranění barevných sloučenin, pachových sloučenin, proteinů a jiných kontaminantů, které by mohly být přítomny v surovinách nebo které se tvoří během výroby.

Recyklace zlata

V procesu recyklace rozpuštěného zlata se používá vysoce aktivovaný uhlík, a to buď jeho zavedením přímo do nádrží CIL nebo do samostatných nádrží CIP po vyluhování. Aktivovaný uhlík adsorbuje rozpuštěné zlato z výluhovej suspenze, čímž se koncentruje v menším objemu hmoty. Uhlík se pak oddělí od suspenze filtrací, a podrobí se dalšímu zpracování pro získání adsorbovaného zlata.

Jídlo & Nápoje

Při výrobě nápojů se aktivovaný uhlík využívá k odstranění pachutí a pachů, a pro dosažení dlouhodobé stability výrobků. Nabízíme výrobky, které se používají ke zlepšení kvality nápojů od vody přes ovocné džusy až po destiláty, aby nápoje měly lepší vzhled, vůni a chuť.

Automobilový průmysl

Nabízíme výrobky z aktivovaného uhlíku, pro využití v systémech regulace emisí palivových par. Aktivní uhlík snižuje emise uhlovodíků z osobních a nákladních automobilů. Mnoho automobilů v současnosti také obsahuje systémy na čištění vzduchu, které ve svých vzduchových filtrech používají aktivovaný uhlík.

Plynné spaliny s obsahem rtuti

Jednou z hlavních aplikací, kde se uplatní aktivovaný uhlík, je čištění spalin s obsahem rtuti. Emise ze spaloven (především dioxiny, furany a rtuť), představují vážnou hrozbu pro veřejné zdraví, proto je nezbytné tyto toxické látky z nich zachytávat a odstraňovat. V chemickém průmyslu se aktivovaný uhlík primárně využívá při regeneraci rozpouštědel a výrobě katalyzátorů.

Osobní ochranné prostředky

Oděvy a vybavení určené k ochraně nositele před zraněním nebo infekcí. Mezi rizika, která ochranné prostředky eliminují, patří fyzikální, elektrické, tepelné, chemické látky, biologické rizika a pevné částice obsažené ve vzduchu.

Petrochemické katalyzátory

Velmi důležitou vlastností aktivovaného uhlíku je vysoká odolnost proti poškození a opotřebení. V porovnání s jinými nosiči katalyzátorů, jako je oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, mají námi nabízené aktivovány uhlíky větší vnitřní povrch.

Sanace půdy

Sanace půdy zahrnuje procesy k odstranění kontaminantů, jako jsou uhlovodíky (znečištění způsobené ropou a palivy), těžké kovy, pesticidy, kyanidy, těkavé látky, kreosot a těkavé látky z půdy.

Úprava vody / odsolování mořské vody

Námi nabízené aktivované uhlíky se ve velké míře používají při úpravě vody na odstraňování volného chloru a / nebo organických sloučenin. Odstraněním organických látek z pitné vody je možné zabránit reakci běžných organických kyselin, jako jsou huminové nebo fulvové, s chlorem na trihalometany (třída známých karcinogenů), nebo úpravou odpadní vody k odstranění organických sloučenin, aby byla voda vhodná k vypuštění.

Pro různé aplikace nabízíme různé druhy aktivovaného uhlíku. Pro další informace nás prosím kontaktujte.

Doporučujeme použít tento materiál v následujících aplikacích:

Obrázek ikony

Automobilový průmysl

Obrázek ikony

Chemický průmysl

Obrázek ikony

Metalurgie

Obrázek ikony

Tepelné zpracování kovů

Kontaktní formulář

* Povinná pole

Tento web je chráněn reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google .