Logo
Obrázek ikony

Plazmové nástřiky

Povlakování plazmovým žárovým nástřikem je založeno na generování proudu ionizovaného plazmového plynu s vysokou teplotou. Materiál se vstřikuje do proudu plazmového plynu, typicky ve formě prášku, unášeného inertním plynem. Proud plazmového plynu o teplotě vyšší než 12 000 K a rychlosti 400 až 800 m/s je zdrojem tepla a kinetické energie potřebné pro tavení a nanášení povlakového materiálu na povrch dílů. Povlakový materiál pak ztuhne na povrchu dílů a vytváří souvislou vrstvu.

Hlavní výhody plasmového nástřiku

  • Velmi univerzální způsob povlakování, který umožňuje povlakování mnoha různými materiály, čímž se dosáhne různých povrchových vlastností.
  • Vysoká teplota tryskového plazmatu umožňuje použití materiálů s vysokou teplotou tavení, a tím dosažení vysoké teplotní odolnosti povrchu.
  • Zvýšení životnosti, tvrdosti a odolnosti ošetřeného povrchu proti opotřebení,
  • Tepelná a elektrická izolace, zlepšená odolnost proti tepelnému namáhání.
  • Umožňuje dosáhnout lepší provozní parametry a snižují náklady na údržbu, což má za následek delší životnost.

Oxid hlinitý (Al2O3)

Oxid hlinitý je nejběžnější oxid hliníku s širokým průmyslovým využitím. Povlak oxidem hlinitým je velmi odolný proti opotřebení, je chemicky inertní a stabilní při středních teplotách, v závislosti na krystalické fázi a teplotě nanášení. Dalšími výhodami jsou eliminace iskření, velmi dobrá nesmáčivost povrchu a inertní vrstva působíci jako oddělovač mezi grafitem a kovovými součástkami, což zabraňuje nauhličování.

Oxid zirkoničitý (ZrO2)

Oxid zirkoničitý je bílý krystalický oxid zirkonia. Povlaky z oxidu zirkoničitého jsou obvykle stabilizovány dalšími prvky, jako je yttrium (ve formě oxidu yttritého (Y2O3), aby dále zlepšily jeho vlastnosti.

Kontaktní formulář

* Povinná pole

Tento web je chráněn reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google .