Logo

Impregnacja przeciwutleniająca

Grafit jest stosowany głównie w odlewniach aluminium, zwłaszcza w technologii przetapiania aluminium i ma doskonałą odporność na ciepło. Eksploatacja niezabezpieczonych części grafitowych w atmosferze bogatej w tlen prowadzi do utleniania. Aby temu zapobiec, części grafitowe poddawane są specjalnej obróbce - tzw. impregnacji antyoksydacyjnej.

Polega to na impregnacji części grafitowych substancjami na bazie fosforanu glinu itp. Substancje chemiczne wnikają głęboko w pory materiału grafitowego i pokrywają powierzchnie wszystkich porów i przestrzeni. Po impregnacji części są starannie suszone w celu usunięcia pozostałości wilgoci.

Najważniejsze zalety:

  • Zwiększona odporność na utlenianie, mniejsze zużycie, a tym samym dłuższa żywotność,
  • Zdolność do utrzymania właściwego kształtu przez dłuższy czas dzięki mniejszemu zużyciu,
  • Zmniejszone koszty eksploatacji i przestoje instalacji odgazowującej,
  • Wnikanie impregnacji głęboko w pory materiału grafitowego.
Ochrona danychImpressum